Αναρρόφηση θρόμβου σε πνευμονική εμβολή
Γυναίκα ασθενής, 52 ετών με Ca παχέως, εν τω βάθει θρομβοφλεφίτιδα και εικόνα μαζικής πνευμονικής εμβολής. Λόγω επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας αποφασίστηκε η μηχανική αναρρόφηση εμβόλων με τον καθετήρα indigo @penumbra.
Έγινε παρακέντηση της δεξιάς μηριαίας φλέβας, τοποθέτηση θηκαριού μεγάλου μήκους και εν συνεχεία προώθηση του καθετήρα εντός του δεξιού στελέχους της πνευμονικής και εν συνεχεία στους τμηματικούς και υποτμηματικούς κλάδους.
Αφαιρέθηκαν αρκετά έμβολά. Το τελικό αγγειογραφικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό.
εικόνα πνευμονικής εμβολής

 

εικόνα μετά την θρομβοαναρρόφηση

 

Η ασθενής βελτιώθηκε κλινικά άμεσα.