Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία πνεύμονα σε 21 ετών ασθενή με μειωμένο κορεσμό. Εμβολισμός με ruby coils. Άριστο μετεπεμβατικό αποτέλεσμα. Κορεσμός σε φυσιολογικά επίπεδα.

AVM πνεύμονα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μετά τον εμβολισμό