Τραυματικής αιτιολογίας ανεύρυσμα της έσω καρωτίδας.

ανεύρυσμα έσω καρωτίδος.
μετά την τοποθέτηση stent

Τοποθετήθηκε flow diverter  stent έσω καρωτίδας. (flow diverter deviro Acantis)

 

 

 

flow diverter stent deviro Acantis

 

Άριστο μετεπεμβατικό αποτέλεσμα