Τι είναι η απεικονιστικά καθοδηγούμενη αφαίρεση ξένου σώματος;

Ανάκτηση ξένου σώματος είναι η απομάκρυνση, ανάκτηση ή καθοδήγηση ενός αντικειμένου που έχει εισαχθεί εξωτερικά χρησιμοποιώντας απεικονιστική καθοδήγηση. Ξένα σώματα είναι τα αντικείμενα που προέρχονται έξω από το σώμα και είναι συνήθως αποτέλεσμα άλλων ιατρικών πράξεων, όπως ενδοαγγειακές (στις αρτηρίες ή φλέβες) συσκευές που έχουν σπάσει σε μικρότερα κομμάτια, έχουν βρεθεί εκτός θέσης ή τοποθετήθηκαν σε λάθος περιοχή. Ξένα σώματα μπορεί επίσης να ανευρεθούν εκτός των αγγείων, όπως στα χοληφόρα ή το ουροποιητικό αλλά και σε μαλακούς ιστούς.

Περιστατικό:

Αφαίρεση αποσπασμένου ηλεκτρόδιου βηματοδότη.

Ασθενής προσήλθε στο καρδιολογικό τμήμα για αλλαγή ηλεκτρόδιου. Κατά την διάρκεια χειρισμών αυτό αποσπάστηκε και έμεινε στην υποκλείδιο φλέβα.

Ειδοποιήθηκε εκτάκτως το τμήμα μας πριν αποφασιστεί η ανοικτή προσπέλαση.

Παρακέντηση δεξιάς μηριαίας και είσοδος θηλιάς σύλληψης. Αφαίρεση του ηλεκτρόδιου με επιτυχία. (χρόνος αφαίρεσης 5 λεπτά μετά την παρακέντηση)