Πρωτοποριακή Ιατρική.

Η επεμβατική Ακτινολογία (IR) προσφέρει: Μείωση ρίσκου … λιγότερος πόνος … συντομότεροι χρόνοι ανάρρωσης.