Σε ασθενή με τοποθέτηση stent-graft στην λαγόνιο αρτηρία δεξιά από άλλη κλινική, ελέγχεται τύπου ΙΙ διαφυγή στην οποία εμβολίζεται καθώς και κλάδοι της αριστερής έσω λαγονίου.

άμεση παρακέντηση του ανευρύσματος

Προσέρχεται σε εμάς με νέο τύπου ΙΙ ανεύρυσμα από την μέση ιερά.

απεικόνιση του ανευρύσματος στον αγγειογράφο

Λόγω μη αγγειακής πρόσβασης γίνεται άμεση παρακέντηση υπό αξονικό, τοποθέτηση θηκαριού και εν συνεχεία μεταφορά στην αίθουσα του ψηφιακού αγγειογράφου όπου και εμβολίζεται με onyx 34 και ruby coils (penumbra)

εικόνα μετά τoν εμβολισμό με coils και onyx 34

Πλήρη απόφραξη του ανευρύσματος.