Ασθενής με διαλείπουσα χωλότητα και στένωση στον διχασμό των λαγονίων. Η ασθενής έχει επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.

Αποφασίστηκε η διενέργεια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με την χρήση CO2, με τον εγχυτή angiodroid.

Angiodroid
DSA-CO2
Αγγειγραφία με CO2

Μετά την αγγειογραφία έγινε αγγειοπλαστική (kissing stents) με απόλυτη επιτυχία.

Αγγειοπλαστική με kissing stents

Άριστο μετεπεμβατικό αποτέλεσμα. Η ασθενής εξέρχεται του Νοσοκομείου λίγες ώρες αργότερα.