Ανεύρυσμα νεφρικής αρτηρίας σε νέο ασθενή από το οποίο έβγαιναν τρία αγγεία του νεφρού. Του είχε προταθεί νεφρεκτομή.

Παρακέντηση δεξιάς μηριαίας. Τοποθέτηση μικροκαθετήρα για τον μετέπειτα εμβολισμό εντός του ανευρύσματος.

 

 

Έγινε remodeling με ενδοκράνιο stent (Balt Leo) και εν συνεχεία εμβολισμός με rubi coils penumbra.

άνοιγμα του ενδοκράνιου stent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εμβολισμός με coils

 

 

 

 

 

 

Άριστο μετεπεμβατικό αποτέλεσμα με σχεδόν καθόλου απώλεια νεφρικού παρεγχύματος ένα μήνα μετά την επέμβαση.

εικόνα μετά τον εμβολισμό. Δεν έχει χαθεί νεφρικό παρέγχυμα.