Όλες οι αγγειογραφικές πράξεις γίνονται με χορήγηση τοπικής αναισθησίας.

Η αγγειογραφία είναι εξέταση που με καθετηριασμό ενός αγγείου (συνήθως η κοινή μηριαία), μπορεί να εξετάσει το σύνολο σχεδόν των αρτηριών του σώματος. Έτσι μπορούμε να διαγνώσουμε αποφράξεις ή στενώσεις αγγείων ή άλλα προβλήματα αυτών. Η εξέταση γίνεται με την χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, ώστε να γίνουν ορατά τα αγγεία.
Ύστερα από την χορήγηση τοπικής αναισθησίας στο σημείο που θα γίνει η παρακέντηση (μηριαία αρτηρία, ή βραχιόνιος αρτηρία), γίνεται παρακέντηση αυτής με βελόνα τύπου Seldinger. Αμέσως μετά, εισάγεται οδηγό σύρμα και τοποθετείται θηκάρι με αιμοστατική βαλβίδα. Από το σημείο αυτό ο Επεμβατικός Ακτινολόγος έχει την δυνατότητα με την χρήση ειδικών καθετήρων να σκιαγραφήσει όλο το αρτηριακό δέντρο του ασθενούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές.
Ψηφιακή αγγειογραφία εγκεφάλου
Ψηφιακή αγγειογραφία καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών
Ψηφιακή αγγειογραφία άνω άκρων
Ψηφιακή αγγειογραφία κοιλιακής αορτής
Ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών
Ψηφιακή αγγειογραφία ήπατος
Ψηφιακή αγγειογραφία άνω – κάτω μεσεντερίου αρτηρίας.
Ψηφιακή αγγειογραφία λαγονίων αγγείων – κάτω άκρων
Ψηφιακή αγγειογραφία βρογχικών αγγείων
Ψηφιακή αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών

Οι εξετάσεις αυτές κάνουν δυνατή την διάγνωση διαφόρων παθήσεων, όπως τραυματισμός αγγείων, αιμορραγία εγκεφάλου, αιμορραγία πεπτικού, αιμόπτυση, ανεύρυσμα, νεφραγγειακή υπέρταση, μάζες ήπατος, παθήσεις πυλαίας φλέβας, στενώσεις ή και αποφράξεις αγγείων (καρωτίδες, νεφρικές, λαγόνιες κ.α)

Εκτός από την διαγνωστική αξία των εξετάσεων αυτών, οι Επεμβατικοί Ακτινολόγοι έχουν την δυνατότητα και τις γνώσεις να αντιμετωπίσουν και να θεραπεύσουν ένα μεγάλο φάσμα αγγειακών παθήσεων, οι οποίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια απαιτούσαν ένα μείζων ανοικτό χειρουργείο για τον ασθενή, με όλους τους κινδύνους του ανοικτού χειρουργείου.