Τι είναι ο εμβολισμός πυλαίας φλέβας;

Ο προεγχειρητικός εμβολισμός της πυλαίας φλέβας (PVEPortal vein embolization) είναι μία τεχνική η οποία χρησιμοποιείται πριν από την ηπατεκτομή (λόγω νεοπλασίας) για να αυξηθεί το μέγεθος του υπολειπόμενου ήπατος που θα μείνει μετά την επέμβαση.

Αυτή η τεχνική του εμβολισμού της πυλαίας φλέβας αναγκάζει το αίμα της πυλαίας φλέβας να κατευθυνθεί προς το υπολειπόμενο ήπαρ με αποτέλεσμα αυτό να υπερτραφεί.

Ο εμβολισμός της πυλαίας φλέβας ενδείκνυται όταν το υπολειπόμενο ήπαρ είναι μικρό για να υποστηρίξει την μελλοντική λειτουργία του ήπατος μετά την ηπατεκτομή. Όταν ο εμβολισμός της πυλαίας φλέβας πετύχει τότε έχει αποδειχθεί ότι μειώνεται η μετεγχειρητική νοσηρότητα και αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που επιλέγονται για το χειρουργείο.

Ο εμβολισμός πυλαίας φλέβας συνδυάζεται και με άλλες νέες τεχνικές για να βελτιώσει τα χειρουργικά αποτελέσματα.

Περιστατικό:

Προγραμματισμένος εμβολισμός πυλαίας φλέβας για μελλοντική ευρεία δεξιά ηπατεκτομή.

αγγειογραφία για την χαρτογράφηση των τμημάτων του ήπατος

Παρακέντηση υπό US, κλάδου της δεξιάς πυλαίας. Πλήρη χαρτογράφηση των ηπατικών λοβών.

 

 

σταδιακός εμβολισμός όλων των τμημάτων του δεξιού λοβού

Εμβολισμός όλων των τμημάτων της δεξιάς πυλαίας με κόλλα και coils. Τέλος εμβολίζεται και ο κλάδος εισαγωγής του θηκαριού.

 

 

μετεπεμβατική αγγειογραφία δείχνει βατό τον αριστερό κλάδο της πυλαίας.

Άριστο μετεπεμβατικό αποτέλεσμα. Αύξηση του όγκου του αριστερού λοβού μετά από ένα μήνα.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε δεξιά ηπατεκτομή.