Πρόκειται για μια πρόσφατη (2009), καινοτόμο τεχνολογία, που στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το 2015, γνωστή ως «μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιάτρηση των καρκινικών κυττάρων» (irreversible electroporation).

γεννήτρια nanoknife

H νέα αυτή θεραπευτική προσέγγιση αφορά τοπικά προχωρημένο καρκίνο στο πάγκρεας, που δεν μπορεί να εξαιρεθεί και που πρέπει πάντα να συνοδεύεται με παράλληλη, συστηματική χημειοθεραπεία.

Η χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας έχει επιφέρει ελπιδοφόρα αποτελέσματα, αυξάνοντας το χρόνο επιβίωσης στο διπλάσιο ακόμη και το τριπλάσιο παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή.

H IRE’S προκαλεί στο καρκινικό κύτταρο μη αναστρέψιμη διαταραχή της διαπερατότητας της κυτταρικής του μεμβράνης (διάτρηση) και της ομοιόστασης του.

Αυτό οδηγεί στην εξάλειψη των καρκινικών κυττάρων με μηχανισμό που μιμείται την απόπτωση, γεγονός που βοηθάει κατόπιν και τη συστηματική χημειοθεραπεία.

To NanoKnife/IRE είναι μια καινοτόμος μέθοδος καταστροφής όγκων. Ένα σύντομο αλλά δυνατό ηλεκτρικό πεδίο, εφαρμόζεται στη στοχευμένη περιοχή προκαλώντας μέσω της δημιουργίας νανοπόρων καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης. Δηλαδή, η μέθοδος χρησιμοποιεί μη θερμική ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να επιτύχει καταστροφή της κυτταρικής ομοιόστασης, η οποία οδηγεί στη μόνιμη νέκρωση των καρκινικών κυττάρων.

Το χαρακτηριστικό που καθιστά τη μέθοδο μοναδική στο είδος της σε σχέση με άλλες μεθόδους καταστροφής όγκων, είναι η δυνατότητα διαφύλαξης των ζωτικών ανατομικών δομών (όργανα, αγγεία, νεύρα, κτλ.) εντός ή πλησίον της ζώνης καταστροφής. Με τη μέθοδο NanoKnife/IRE, η οποία είναι ανεξάρτητη από θερμότητα ή ψύξη, δεν προκύπτουν ημιτελείς καταστροφές, αλλά ούτε θερμικά εγκαύματα ή τραύματα.

 

Ο χειρουργός Δρ. Γεώργιος Τζίμας, με τον Επεμβατικό Ακτινολόγο Μιχαήλ Γλυνό, κατά την διαρκεία της επέμβασης.

Το NanoKnife παράγει μια προβλέψιμη και καλά οριοθετημένη ζώνη καταστροφής, καθώς βασίζεται σε ειδικό λογισμικό ανάλυσης και ακριβούς αναπαράστασης του σχήματος, του μεγέθους και εντοπισμού του όγκου. Ο χρόνος εφαρμογής της μεθόδου είναι εντυπωσιακά σύντομος, με την καταστροφή να ολοκληρώνεται από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πολύ λίγα λεπτά.