Τι είναι η απεικονιστικά καθοδηγούμενη αφαίρεση ξένου σώματος;

Ανάκτηση ξένου σώματος είναι η απομάκρυνση, ανάκτηση ή καθοδήγηση ενός αντικειμένου που έχει εισαχθεί εξωτερικά χρησιμοποιώντας απεικονιστική καθοδήγηση. Ξένα σώματα είναι τα αντικείμενα που προέρχονται έξω από το σώμα και είναι συνήθως αποτέλεσμα άλλων ιατρικών πράξεων, όπως ενδοαγγειακές (στις αρτηρίες ή φλέβες) συσκευές που έχουν σπάσει σε μικρότερα κομμάτια, έχουν βρεθεί εκτός θέσης ή τοποθετήθηκαν σε λάθος περιοχή. Ξένα σώματα μπορεί επίσης να ανευρεθούν εκτός των αγγείων, όπως στα χοληφόρα ή το ουροποιητικό αλλά και σε μαλακούς ιστούς.

Περιστατικό:

Αφαίρεση ξένου σώματος από την καρδιά.

Γυναίκα ασθενής, στην οποία είχε τοποθετηθεί port χημειοθεραπείας. Ο καθετήρας αποσπάστηκε από το τύμπανο του port με αποτέλεσμα να ενσφηνωθεί το άκρο του στο στέλεχος της πνευμονικής αρτηρίας. Προσήλθε σε εμάς μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
Έγινε δεξιά παρακέντηση και καθετηριασμός της μηριαίας φλέβας και προωθήθηκε καθετήρας στο σημείο ενδιαφέροντος.
Στην συνέχεια με καθετήρα Goose Neck και ύστερα από εργώδη προσπάθεια λόγω της συνεχους κίνησης της καρδιάς, έγινε επιτυχής συλληψη και αφαίρεση του καθετήρα, χωρίς άμεσες επιπλοκές.
Η ασθενής εξήλθε την επομένη σε αρίστη κατάσταση.