Ο Ραδιοεμβολισμός ήπατος (SIRT) είναι παρόμοια θεραπεία με τον χημειοεμβολισμό αλλά με τη χρήση των ραδιενεργών μικροσφαιριδίων. Αυτή η θεραπεία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και για πρωτοπαθή και για μεταστατικούς όγκους ήπατος.
Η Θεραπεία περιλαμβάνει το ραδιενεργό ισότοπο Ύττριο-90 σε εμβολικά σφαιρίδια για την εφαρμογή της ακτινοβολίας άμεσα στον όγκο. Κάθε σφαίρα έχει περίπου το μέγεθος πέντε ερυθρών αιμοσφαιρίων σε πλάτος. Αυτά τα σφαιρίδια εγχέονται μέσω ενός μικροκαθετήρα από τη βουβωνική χώρα στην ηπατική αρτηρία η οποία αιματώνει τον όγκο. Τα σφαιρίδια ενσφηνώνονται στα αγγεία του όγκου, όπου εκπέμπουν τοπική ακτινοβολία, η οποία προκαλεί κυτταρικό θάνατο. Αυτή η τεχνική επιτρέπει για μια υψηλότερη, τοπική δόση ακτινοβολίας χωρίς να προσβάλλονται σε ακτινοβολία τα υπόλοιπα κύτταρα του ήπατος.
Το Ύττριο-90 ακτινοβολεί από μέσα και, δεδομένου ότι χορηγείται στην ηπατική αρτηρία, μπορεί να θεωρηθεί ως «εσωτερική» ακτινοβολία.
Ο Ραδιοεμβολισμός ήπατος είναι παρηγορητική και όχι θεραπευτική μέθοδο αντιμετώπισης, όμως οι ασθενείς επωφελούνται με την παράταση της ζωής τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Είναι μια σχετικά νέα θεραπεία που έχει αποτελεσματική στη θεραπεία πρωτογενών και μεταστατικών καρκίνων του ήπατος. Γίνεται με νοσηλεία 1 ημέρας (One Day Clinic). Υπάρχουν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπεία αυτή συγκριτικά με τις καθιερωμένες θεραπείες του καρκίνου, με κυριότερη το αίσθημα κόπωσης για επτά έως 10 ημέρες.

Σημειώνεται ότι ο ραδιοεμβολισμός με Yttrium-90 σε ιδιωτικό Νοσοκομείο, γίνεται μόνο από την ομάδα μας στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ