Ο χημειοεμβολισμός αποτελεί ελάχιστα επεμβατική θεραπεία του καρκίνου του ήπατος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το μέγεθος του όγκου είναι πολύ μεγάλο για να αντιμετωπιστεί με την καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RFA), όταν ο όγκος
εντοπίζεται σε θέση όπου δε μπορεί να αντιμετωπιστεί με RFA ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.
Ο χημειοεμβολισμός μεταφέρει υψηλή δόση χημειοθεραπευτικού φαρμάκου, φαρμάκου που καταστρέφει τον καρκίνο (χημειοθεραπεία ) άμεσα στο όργανο, ενώ στερεί από τον όγκο την αιματική παροχή με απόφραξη ή εμβολισμό των αρτηριών που αιματώνουν τον όγκο.
Χρησιμοποιώντας την απεικόνιση για καθοδήγηση, ο επεμβατικός ακτινολόγος εισάγει μικροσκοπικό καθετήρα διαμέσου της μηριαίας αρτηρίας στη βουβωνική περιοχή και τον προωθεί στα αγγεία που παρέχουν αιμάτωση στον όγκο. Οι εμβολικοί παράγοντες διατηρούν το χημειοθεραπευτικό φάρμακο εντός του όγκου, αποκόπτοντας τη δυνατότητα ροής του προς άλλες περιοχές του σώματος. Αυτό επιτρέπει τη χρησιμοποίηση υψηλότερης δόσης χημειοθεραπευτικού φαρμάκου, καθώς μικρότερη ποσότητα φαρμάκου μπορεί να κυκλοφορήσει προς τα υγιή κύτταρα στο σώμα. Ο χημειοεμβολισμός συνήθως περιλαμβάνει
νοσηλεία για δύο έως τέσσερις ημέρες.
Ο χημειοεμβολισμός συνιστά παρηγορική και όχι θεραπευτική αντιμετώπιση.
Μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός για την αντιμετώπιση των πρωτοπαθών καρκίνων του ήπατος, ειδικότερα όταν συνδυάζεται με άλλες θεραπείες. Ο χημειοεμβολισμός έχει δείξει πολλά υποσχόμενα πρώιμα αποτελέσματα σε ορισμένους τύπους μεταστατικού καρκίνου.