Τι είναι η κιρσοκήλη; 

Η κιρσοκήλη είναι μια συχνή πάθηση των νέων άνδρών. (10% περίπου ηλικίας 20-30 ετών). Μερικές φορές η κιρσοκήλη είναι ασυμπτωματική, τις περισσότερες φορές όμως προκαλεί πόνο και υπογονιμότητα.

κιρσοκηλη

Φυσιολογικά το αίμα αποχετεύεται από τους όρχεις με ένα δίκτυο φλεβών που οδηγούν στην έσω σπερματική φλέβα και από εκεί στην κάτω κοίλη φλέβα. Η φυσιολογική ροή είναι από τους όρχεις προς την καρδιά. Αυτό επιτυγχάνεται με κάποιον αριθμό βαλβίδων που βρίσκονται κατά μήκος του φλεβικού δικτύου. Κάποιες φορές αυτές οι βαλβίδες πάσχουν ή ανεπαρκούν. Έτσι το αίμα αντί να επιστρέφει προς την καρδιά συσσωρεύεται γύρω από τον όρχι με αποτέλεσμα την δημιουργία κιρσοκήλης. Η διάγνωση της κιρσοκήλης γίνεται με υπερηχογράφημα όρχεων.

Ο εμβολισμός κιρσοκήλης είναι μια μη χειρουργική μέθοδος θεραπείας της κιρσοκήλης. Σε αυτήν την θεραπεία ένας μικρός καθετήρας εισέρχεται μέσω της κοινής μηριαίας φλέβας ή της έσω σφαγίτιδας φλέβας. Ο καθετήρας αυτός οδηγείται μέσω της κάτω κοίλης φλέβας και της αριστερής νεφρικής φλέβας και φτάνει έως το πέρας της έσω σπερματικής φλέβας. Όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο.

εισαγωγή καθετήρα

Στην συνέχεια αφού γίνει μια φλεβογραφία, ένα ή και περισσότερα, πολύ λεπτά μεταλλικά coils, ή άλλο εμβολικό υλικό, εισέρχεται εντός της φλέβας μέσω του καθετήρα. Το αποτέλεσμα είναι η θρόμβωση της φλέβας και η θεραπεία της κιρσοκήλης. Ο ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου

Η πλειοψηφία των ασθενών οδηγούνται σε ανοικτό χειρουργείο. Αυτό γίνεται διότι δεν ενημερώνονται για την δυνατότητα του εμβολισμού.

εμβολισμός με coils.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

Είναι αποτελεσματική όσο και η χειρουργική θεραπεία.

Δεν χρειάζεται καμία τομή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Ασθενής που πάσχει από κιρσοκήλη αμφοτερόπλευρα, μπορεί να θεραπευτεί την ίδια μέρα. (με το χειρουργείο χρειάζονται δύο επεμβάσεις)

Δεν απαιτείται γενική αναισθησία.  Μικρότερες πιθανότητες επιπλοκών σε σχέση με το χειρουργείο. Γρήγορη ανάρρωση. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην δουλειά του την επομένη της επέμβασης.