Εικόνες περιστατικών

αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία πνεύμονα
εμβολισμός
cryoablation
ανεύρυσμα νεφρικής αρτηρίας

εμβολισμός αιμορραγίας
πνευμονική εμβολή
cryoablation

σπονδυλοπλαστική